Det viktigaste när man besöker en bilverkstad är att man ska känna sig nöjd och väl omhändertagen när man rullar därifrån med sin bil. Man ska kunna lita på att utbildad personal gjort ett bra jobb och använt sig av godkända verktyg och delar. En auktoriserad verkstad kan garantera dig detta och mycket mer.

Rätt delar
För att din bil ska kunna rulla länge till och dessutom ha ett bra andrahandsvärde vid eventuell försäljning är det viktigt att verkstaden du anlitar använder sig av originaldelar. Originaldelar har perfekt passform och utvecklas koninuerligt. Förbättringar överförs direkt till reservdelarna.

Rätt verktyg
Felaktiga eller icke specialanpassade verktyg kan skada bilen, vilket i förlängningen kan leda till försämrad livslängd på bilen och äventyra din säkerhet. Det är viktigt att verkstaden använder sig av godkänd utrustning och har alla specialverktyg som krävs för din bil. Utrustningen hos en auktoriserad verkstad kalibreras regelbunet av extern personal.

Rätt mjukvara
Hos en auktoriserad bilverkstad undersöks alltid bilen för tekniska uppdateringar. Verkstäderna stöds av datasystem som tillhandahåller reparationsinstruktioner och mjukvaruuppdateringar. Det sker online och uppdateras varje dag av respektive fabrik.

Rätt kompetens
Personalen som reparerar och servar din bil ska ha de aktuella utbildningar som biltillverkarna kräver. Auktoriserade verkstäder har även specialister på bilens olika områden. Personalen genomgår kontinuerligt prov för att visa att de behärskar sin uppgift.

Trygghet
Hos en autkoriserad verkstad bevaras historiken i minst 10 år. Dokumenterad historik som bevisar att man på ett korrekt sätt servat och reparerat bilen höjer andrahandsvärdet och är en fördel vid försäljning. Du får dessutom 12 månaders eller 1000 mils garanti på reparationer.

Referenser
Många nöjda kunder är ett tecken på en bra verkstad. En verkstad där kunderna sprider det goda ryktet talar för sig själv. Undersök därför gärna referenser för att få en bättre uppfattning.